Frågor och Svar

Här kan du få vägledning på hela hemsidan.

Har en instruktör rätt att lägga upp sin utbildning på flera plattformen?

Ja, du får absolut lägga upp din utbildning precis vart du vill.