Frågor och Svar

Här kan du få vägledning på hela hemsidan.

Vilket pris rekommenderar ni att man tar ut till kund?

Det beror helt på hur omfattande din utbildning är. Ställ dig själv frågan “Hur mycket skulle jag betala för utbildningen om jag var kund?” sen börjar du reflektera efter det. Givetvis kommer du sälja mer om du har ett billigare pris, men vi tycker du framförallt ska fokusera på kvalitativt innehåll.